Sunday, November 18, 2007

Niribili – provoked by Google Earth

Amake ektu eka thakte debe?

Ogo, jara su-uchho akashiya jaan theke
Jarip kare nichho amar
Janmer gram
Chhelebelar khelar maath
Joubaner michhiler sadak
Majh-bayeser gopan abhisar-sthal
Bardhyaker lake-er dhar
Shesher sei shashan ghat

Ogo, jara amar proti-ti jagarito khan
Amai poi-poi kare bole dichho
Ki khabo ami
Ki parbo ar ki gaye makhbo
Kake apan bolbo
Ar kakei ba bolbo pár

Saradin, sara sondhe dhare
Bole dichho kar rokter svad
Thik ki rakam

Ogo, jara amar proti-ti nirab samparkader
Nirlojjo naamkaran kare
Dokan-e bajar-e footpath-e
Bikochho nana rongin khaame

Tomra jara amar chhotto chheletaar
Naram haat theke phokoter dang-guli kere
Tule diyechho shan bandhano
Nirmam ‘beyblade’

Tomra jara je kono din
Je kono bajare
Bhalo dar pele
Bikri kare dite paro
Joubaner anupam labanya

Ogo, svadhinatar apratul karagare
Aj jekhane andhakare bandi ami
Thoi paina judhha-ta thik kar saathe
Nana ojuhater sahaj sondhi ami

Tomar kathor santarpan drishti
Ektu algaa karo na go

Ektu niribili te gun gun kari
Eka bastra-shastra-heen nirlajjo chan-ghare

Tapan, 10.8.06

No comments: