Sunday, November 18, 2007

Tumhare shabd

Jab aate hain
To khanjar ke tarah
Kaleja cheer jate hain

Aur jab na aayen to
Deemak ki tarah
Kured kured kar
Dimag khate hain

No comments: